Diễn tập Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 4 tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cục an toàn thông tin thuộc Bộ thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 4.