Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc được mệnh danh là "cha đẻ của khoán hộ" trong nông nghiệp Việt Nam.

Quá trình Đổi mới được khởi xướng bởi những người có tầm nhìn 'đi trước thời gian' và một trong những người tiên phong là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc.