Tìm người nhà là CCB Nguyễn Tiến Khiển ở Quốc Oai, Hà Nội

Tên tôi là Nguyễn Tiến Nam. Địa chỉ: Xóm Đồng Ngoại, Thôn 4, xã Cộng Hòa, Quốc Oai, TP. Hà Nội. Tìm người nhà là bố đẻ: CCB Nguyễn Tiến Khiển, sinh ngày 19/9/1944. Đi khỏi nhà từ ngày 21/9/2023 đến nay chưa về.