Festival Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Thiết thực Mừng Đảng, Mưng Xuân Tân Sửu năm 2021 và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Phúc Thịnh tổ chức Festival Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội từ ngày 12-18/01/2021 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình