Hà Nội tiên phong phát triển sản phẩm OCOP

Sau 2 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 tại Hà Nội đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo luồng sinh khí mới cho phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được của Hà Nội đã và đang cho thấy vị thế lá cờ đầu cả nước. Xin chia sẻ tới bạn đọc http://thuonghieuvacuocsong.vn/ trên báo http://m.kinhtedothi.vn/