Cơ quan Công an xác nhận chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn

Ngoài việc khẳng định chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn, cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ của anh này với "đối tác".